SQL & ASP kode som tekst Videre til MS SQL søgning ->

Hennings MS SQL test database, SELECT!

ASP MS-SQL SELECT funktioner.

ASP -SQL siderne er oprettet for at afprøve funktioner.
Først åbnes forbindelsen til Databasen:

<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN = DSN & "DBQ=" & Server.MapPath("../../db/MS_SQL-test.mdb")
Conn.Open DSN%>


Alt indhold af database tabellen 'tblRapport' hentes:

<%SQLstmt = "SELECT IDnummer,RapportType,RapportTekst,OprettetAf,OprettetDato FROM tblRapport ORDER BY IDnummer ASC"
Set rsRapport = Conn.Execute(SQLstmt)%>

IDnummer RapportType RapportTekst OprettetAf OprettetDato
1 Reparation Sort skærm og ingen lyd hss 19-01-2011
2 Reparation Garanti Windows starter ikke js 12-01-2011
3 Service Renses for støv ibms 30-12-2010


Tabellen 'tblOpdatering' indeholder henvisning til IDnummer i tabellen ovenfor (RapportID), og opdateringer som kan kombineres med den første tabel:

<%SQLstmt = "SELECT IDnummer,RapportID,OpdateringTekst,OpdateringDato FROM tblOpdatering ORDER BY IDnummer ASC"
Set rsOpdatering = Conn.Execute(SQLstmt)%>

IDnummer RapportID OpdateringTekst OpdateringDato
1 1 Pris overslag 1.450,-Kr. 20-01-2011
2 1 Overslag accepteret 20-01-2011
3 2 Ingen fejl konstateret 22-01-2011
4 2 Pris for undersøgelse 350,-Kr. 23-01-2011
5 1 Klar til afhentning 23-01-2011

 

En kombineret liste kan vises ved at hente alle poster i 'tblRapport', indsætte posterne i en tabel og for hver tabel række hente eventuelle opdateringer fra tabellen 'tblOpdatering':

<%SQLstmt = "SELECT IDnummer,RapportType,RapportTekst,OprettetAf,OprettetDato FROM tblRapport ORDER BY IDnummer ASC"
DO WHILE NOT rsRapport.EOF%>


Indsæt i tabellen

<%SQLstmt = "SELECT OpdateringTekst,OpdateringDato FROM tblOpdatering WHERE RapportID = " & rsRapport("IDnummer") & " ORDER BY IDnummer ASC"
SQLopdatering = SQLstmt
DO WHILE NOT rsOpdatering.EOF%>


Indsæt opdateringerne i tabellen

<%rsOpdatering.MoveNext
LOOP
rsOpdatering.Close

rsRapport.MoveNextb
LOOP%>

Rapport Type Tekst Oprettet Af Dato
Reparation Sort skærm og ingen lyd hss 19-01-2011
  Pris overslag 1.450,-Kr.   20-01-2011
  Overslag accepteret   20-01-2011
  Klar til afhentning   23-01-2011
Reparation Garanti Windows starter ikke js 12-01-2011
  Ingen fejl konstateret   22-01-2011
  Pris for undersøgelse 350,-Kr.   23-01-2011
Service Renses for støv ibms 30-12-2010

Husk at lukke alle Recordset og Database Connection:

<%rsOpdatering.Close
set rsOpdatering = Nothing
rsRapport.Close
set rsRapport = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing%>


  SQL & ASP kode som tekst Videre til MS SQL søgning ->